Budowa farmy wiatrowej

Budowa farmy wiatrowej jest złożonym procesem, który można podzielić na następujące etapy:

  • Budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych
  • Budowa linii energetycznych oraz przyłączy turbin wiatrowych, instalacja transformatorów
  • Budowa fundamentów pod turbiny wiatrowe
  • Montaż turbin wiatrowych
  • Rozruch farmy wiatrowej

Nasi specjaliści realizowali szereg projektów wiatrowych, miedzy innymi:

  • Budowę farmy wiatrowej w północnej Polsce o mocy 20 MW
  • Budowę farmy wiatrowej w północnej Polsce o mocy 30 MW
  • Budowę farmy wiatrowej w zachodniej Polsce o mocy 51 MW
  • Budowę farmy wiatrowej w centralnej Polsce o mocy 16 MW

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu jesteśmy gotowi do nadzoru realizacji kolejnych farm wiatrowych na terenie całego kraju.