Dofinansowanie i rozliczanie dofinansowania w ramach programów unijnych

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji w ramach programów unijnych.

W ramach tej działalności:

  • Przygotowujemy część finansową wniosków o dotacje w ramach programów unijnych
  • Prowadzimy analizy ekonomiczne studium wykonalności projektów, dla których przygotowuje się wniosek o dotacje
  • Doradzamy w procesie zawierania umowy o dofinansowanie (analiza ryzyk związanych z wskaźnikami celu, itp.)
  • Wspieramy przy realizacji umowy o dofinansowanie w zakresie formalno-zarządczym (procedury prowadzenia projektu w sposób zgodny z zasadami w obszarze księgowości, nadzór nad terminowością realizacji obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie, analiza kwalifikowalności wydatków, analiza osiągnięcia wskaźników celu projektu, sprawozdawczość)
  • Współpracujemy w przypadku kontroli stopnia realizacji projektu
  • Nadzorujemy proces rozliczania projektu