priligy online bestellen kamagra kaufen amazon kann man tadalis in usa kaufen kamagra oral jelly in hamburg kaufen

Kompleksowa obsługa prawna

Doświadczony zespół prawników specjalizujący się obsłudze biznesowej przedsiębiorstw wspiera naszych klientach w następujących obszarach:

  • przygotowywanie umów oraz obsługa ich negocjacji (umowy o generalne wykonawstwo, kontrakty oparte na międzynarodowych standardach FIDIC, umowy handlowe, konsorcjalne, o współpracy, umowy z podwykonawcami, kontrakty menadżerskie, umowy na realizację projektów inwestycyjnych, etc.),
  • doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia inwestycji budowlanej,
  • sporządzanie due diligence prawnego inwestycji budowlanych, w tym z sektora energetycznego oraz OZE,
  • optymalizacja rozwiązań ekonomicznych (przygotowywanie analizy ryzyk prawnych i ekonomicznych), doradztwo w zakresie zabezpieczeń finansowych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych),
  • obsługa sporów związanych z niewykonaniem umów,
  • obsługa prawna procesów cesji praw do projektów inwestycyjnych, w tym z sektora OZE,
  • obsługa transakcji obrotu nieruchomościami, w tym obciążonymi postępowaniami egzekucyjnymi lub hipotekami; negocjowanie warunków z kontrahentami, wierzycielami, komornikami;
  • reprezentacja klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowego, począwszy od organu administracji przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA); pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.