Kompleksowa obsługa prawna

Doświadczony zespół prawników specjalizujący się obsłudze biznesowej przedsiębiorstw wspiera naszych klientach w następujących obszarach:

  • przygotowywanie umów oraz obsługa ich negocjacji (umowy o generalne wykonawstwo, kontrakty oparte na międzynarodowych standardach FIDIC, umowy handlowe, konsorcjalne, o współpracy, umowy z podwykonawcami, kontrakty menadżerskie, umowy na realizację projektów inwestycyjnych, etc.),
  • doradztwo prawne na każdym etapie prowadzenia inwestycji budowlanej,
  • sporządzanie due diligence prawnego inwestycji budowlanych, w tym z sektora energetycznego oraz OZE,
  • optymalizacja rozwiązań ekonomicznych (przygotowywanie analizy ryzyk prawnych i ekonomicznych), doradztwo w zakresie zabezpieczeń finansowych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych),
  • obsługa sporów związanych z niewykonaniem umów,
  • obsługa prawna procesów cesji praw do projektów inwestycyjnych, w tym z sektora OZE,
  • obsługa transakcji obrotu nieruchomościami, w tym obciążonymi postępowaniami egzekucyjnymi lub hipotekami; negocjowanie warunków z kontrahentami, wierzycielami, komornikami;
  • reprezentacja klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie postępowania administracyjnego i sądowego, począwszy od organu administracji przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA); pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych.