Oferta

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw zarówno rozpoczynających  działalność na rynku, oraz do podmiotów już długo na nim funkcjonujących.

Oferta obejmuje:

  • dogłębną i wszechstronną analizę stanu firmy pod względem finansowym, prawnym, administracyjnym i technicznym,
  • działania naprawcze mające na celu wyjście przedsiębiorstwa z niekorzystnej sytuacji,
  • działania dostosowawczo-optymalizacyjne ukierunkowane na
    lepsze dopasowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych i poprawę jego efektywności,
  • działania rozwojowe polegające na wdrażaniuzmian prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa w przyszłości, wynikające z prognozowanych trendów rynkowych, a także działania inwestycyjne.