Rozwój farm wiatrowych

Posiadamy zespół specjalistów i doświadczenie niezbędne do przygotowania projektu farmy wiatrowej, budowy pełnej infrastruktury oraz zarządzania nią w fazie operacyjnej. Nasze działania obejmują wszystkie fazy związane z powstawaniem farmy wiatrowej, począwszy od oceny przydatności lokalizacji na cele projektu wiatrowego i przygotowania projektu, poprzez development i budowę, a następnie eksploatacji pracującej farmy.

Pamiętamy o wszystkich elementach udanego projektu wiatrowego:

 • Weryfikujemy wietrzność
 • Sprawdzamy możliwość przyłączenia
 • Zapewniamy dostęp do terenu
 • Weryfikujemy badania geologiczne
 • Wspieramy przy wyborze typu turbin wiatrowych i asystujemy przy zawieraniu umów kupna, montażu oraz serwisowych
 • Projektujemy farmę wiatrową
 • Przeprowadzamy analizy ekonomiczne
 • Wspieramy w poszukiwaniu finansowania
 • Weryfikujemy warunki środowiskowe i uzyskujemy wymagane zgody
 • Wspieramy przy zawarciu wszystkich niezbędnych umów
 • Uzyskujemy pozwolenie na budowę
 • Nadzorujemy proces budowy farmy
 • Wspieramy przy załatwianiu formalności koncesyjnych
 • Asystujemy przy zarządzaniu w fazie eksploatacyjnej