Usługi finansowe

Oferujemy szerokie spektrum usług finansowych, w tym:

  • wycenę projektów inwestycyjnych (metody DCF, DDM, metody klasyczne),
  • analizę występującego ryzyka inwestycyjnego,
  • koordynację prac, pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu zapewnienia źródeł finansowania inwestycji,
  • optymalizację podatkową procesów inwestycyjnych,
  • optymalizację kontraktów menadżerskich pod względem podatkowym,