Zespół

Do Państwa dyspozycji przedstawiamy zespół o szerokich kompetencjach i bogatym, wieloletnim, doświadczeniu – specjalistów z obszarów:

Konsultingu, inżynierii środowiskowej i energetycznej – z doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przygotowaniu i wdrażaniu strategii, technicznym due dilligence, negocjacjach, akwizycji, dewelopmencie oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Finansów – due diligence, ocena atrakcyjności projektów inwestycyjnych, w tym opracowanie modelu finansowego, analizę ryzyka, optymalizację sposobu finansowania, możliwości wykorzystywania funduszy europejskich, księgowość i kontroling kosztów.

Prawa – ugruntowane doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i organów administracji, prowadzeniu audytów prawnych, a także w pracy przy realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich i pełnieniu funkcji pełnomocnika ds. zamówień publicznych.

Informatyki i analityki – w zakresie infrastruktury IT i telekomunikacji ze specjalizacją w obszarze sieci informatycznych, bezpieczeństwie danych, informatycznej asyście projektów oraz w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi sprzętu, jak również w zakresie tworzenia baz i analizie dużych ilości danych .

Administracji – koordynacja działań organizacyjno-prawnych w ramach poszczególnych projektów, jak i całego przedsiębiorstwa, a także w zarządzaniu obiegiem i archiwizacją dokumentacji oraz nadzorem nad zapewnieniem ładu korporacyjnego, w tym systemów jakości.