Nadzór w fazie operacyjnej farmy wiatrowej

Pracująca farma wiatrowa wymaga nadzoru i prowadzenia szeregu prac konserwacyjno-porządkowych. Nasze usługi obejmują konsultacje podczas zlecania i realizowania:

  • Ochrony mienia
  • Utrzymania dróg dojazdowych oraz placów montażowych
  • Eksploatacji sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia
  • Eksploatacji turbin
  • Współpraca przy negocjowaniu warunków handlowych sprzedaży energii elektrycznej i
  • certyfikatów

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obszarze farm wiatrowych jesteśmy gotowi prowadzić nadzór w fazie operacyjnej elektrowni wiatrowej.